Voiko suomalainen perustaa yrityksen Virossa?

Mies katsoo ikkunasta

Miten suomalainen voi perustaa yrityksen Viroon vai onko se edes mahdollista? Miten se tehdään ja mitä kaikkea se vaatii?

Yrityksen perustaminen Viroon

Suomalaiset yritykset miettivät erilaisia vaihtoehtoja verotuksen keventämiseksi. Helppo vaihtoehto on Viro. Asioiden selvittäminen on tässä kuitenkin erityisen tärkeässä roolissa. Itse yrityksen perustaminen on helppoa. Vieläkin helpompaa se on, jos osaat Viron kieltä ja omistat Virolaisen ID-kortin. Tarvitset Viroon postiosoitteen, pankkitilin ja perustamisasiakirjat. Sitten vain lähetät paperit sähköpostilla ja yrityksesi rekisteröidään Viroon. Virossa on eri yhtiömuotoja ja yleisimmin käytetyt ovat rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. Kummassakaan yhtiömuodossa ei ole väliä perustajien tai osakkaiden kansalaisuuksilla. Osakeyhtiötä ei voi vielä rekisteröidä sähköisesti, mutta tulevaisuudessa sekin on mahdollista. 

Rajavastuuyhtiö

Rajavastuuytiö on siis Viron yleisin yhtiömuoto. Sitä käyttävä eniten pienet ja keskisuuret yhtiöt. Suomessa ei ole tällaista yhtiömuotoa. Yhtiön perustaminen onnistuu osakkaiden välisellä määrämuotoisella sopimuksella. Yhtiön voi perustaa vain yksi henkilö tai siinä voi olla useamapia osakkaita. Osakkaat voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Yritystä perustaessa on maksettava 2500 euron minimiosakepääoma. Rajavastuuyhtiöön kuuluu osakkaiden kokous ja hallitus.

Osakeyhtiö

Suuryritykset käytävät yhtiömuotonaan osakeyhtiötä. Osakeyhtiö ei kuitenkaan ole samanlainen, kuin suomalainen osakeyhtiö. Yhtiö perustetaan perustajasopimuksella ja yhtiöjärjestyksellä. Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai siinä voi olla useampia perustajia. Perustajat voivat olla yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Osakepääoman minimi on 25000 euroa. Yrityksen toimielimiä ovat hallitus, yhtiökokous ja hallintoneuvosto.

Muuta yhtiöiden toiminnasta

Virossa on myös muita yhtiömuotoja ja niitä ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja voittoa tavoittelematon osuuskunta ja FIE joka on yksityinen ammatinharjoittaja. Virolaisella toimitusjohtajalla ei samanlaisia oikeuksia edustaa yritystä yksin, kuten Suomessa. Hallituksen jäsenillä taas on enemmän valtaa ja hän saakin edustaa yritystä yksin. Tätä oikeutta voi rajoittaa erillisellä sopimuksella, joka on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Perustettaessa yritystä Viroon on tärkeää huomioida, että kaikki perustamiseen liittyvät paperit on oltava Viron kielisiä. Ne on myös vahvistettava virolaisella notaarilla. Tarjolla on myös käännöspalveluita, jolloin paperit käännetään puolestasi Viron kielelle. Tulkkia on hyvä käyttää myös virallisten asioiden hoidossa. Valtion virastot ovat yleisesti kääntäneet tekstejä myös englanniksi ja venäjän kielellä. 

Verotus

Verotus

Viron verotus on yksinkertainen. Tulovero on 0 prosenttia, mutta vaatimuksena on se, että voitto jätetään investointeja varten yhtiöön. Osingot ovat tuloveron piirissä ja niistä maksetaan veroa 21 prosenttia. 

Yleinen verokantaa on Virossa 20% ja lääkkeisiin, majoitukseen ja kirjoihin sovelletaan 9 prosentin verokantaa. Yritys rekisteröidään alv-rekisteriin, jos sen liikevaihto on yli 16000 euroa. 

Palkansaajan tulovero on 21 prosenttia 144 euroa kuukaudessa ylittävältä osalta. 144 euroa on Virossa verovapaata tuloa. Palkasta peritään työttömyysvakuutusmaksu 2 prosenttia, josta työnantaja maksaa yhden prosentin. Sosiaaliturva verot ovat 33%. Yllä olevat maksut maksetaan aina seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä ja arvonlisävero 20. päivään mennessä. Asioinnissa on siirrytty sähköisiin palveluihin. Osakeyhtiöissä tilintarkastus on pakollistaa ja rajavastuuyhtiössä se on tehtävä, jos tietyt ehdot täyttyvät. Tilintarkastajan on oltava Virossa auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö. 

Yrityksen perustaminen Viroon on yksinkertaista ja selkeää. Toiminta on kehitetty helpoksi ja tarvittavat säännöt on kirjattu selkeästi ylös ja ne on hyvin saatavilla. Apuna kannattaa kuitenkin käyttää Viron kielen omaavaa henkilöä. Näin vältetään väärinkäsitykset ja –ymmärrykset ja kaikki tulee tehtyä oikein. Viron lakien tunteminen on eduksi ja jos et itse niitä hallitse niin ota avuksesi asianajaja. Tällä ehkäiset ongelmat tulevaisuudessa. Hyvä kirjanpitäjä on kaiken a ja o aivan samoin, kuin Suomessakin. Hyvän kirjanpitäjän avulla saat yritystoimintasi aloitukseen Virossa hyvät avut ja ohjeet. Onhan hyvä kirjanpitäjä painonsa arvoinen kultaa. Suomalaiset ovat perustaneet yrityksiä Viroon jo vuosia ja se on suosittua esimerkiksi pienemmän verotuksen vuoksi. Myös työvoima on Virossa edullisempaa. Viroon voi hakea e-kansalaisuutta ja se helpottaa asioiden hoitamista Virossa todella paljon. E-kansalaisuutta haetaan sähköisesti, mutta henkilökortti on haettava henkilökohtaisesti. Sen voi noutaa myös Viron suurlähetystöstä. Kortin hakemiseen tarvitset esimerkiksi passin ja passikuvan ja mukaan on liitettävä kuvaus niistä syistä miksi haluat e-kansalaisuuden. Yrityksen perustaminen Viroon on entistä suositumpaa ja tulevaisuudessa suomalaisia yrityksiä tulee siirtymään Viroon.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on twitter

Lue lisää

Bloggaaja
Blogit

Kannattaako oman blogin perustaminen?

Kannattaako oman blogin perustaminen? Blogit ovat olleet keskuudessamme jo vuosikymmenen ajan. Siinä missä alussa niiden epäiltiin olevan ohimenevä ilmiö, on huomattu, että ne ovat tulleet