Mainonnassa ja markkinoinnissa sekä tiedottamisessa käytetään internetiä yhä suuremmissa määrin.

Omat kotisivut ovat edullinen ja edustava tapa pitää yritystä esillä ja tarjota asiakkaille tietoa palveluista ja tuotteista. Kotisivuilla esim. yrityksesi referenssiasiakkaat ovat esillä 24h/vrk helpottamassa asiakkaasi päätöksentekoa.

YHTEYDENOTTO/ TARJOUSPYYNTÖ

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Yhä useampi käyttää internetiä säännöllisesti tiedonhakuun sekä tuotteiden ja palveluiden vertailuun. Internet on kustannustehokas tapa luoda imagoa ja markkinoida yritystäsi. Omilla kotisivuillasi voit kertoa toiminnastasi ja palveluista tehokkaammin kuin missään muualla. Kotisivusi ovat esillä silloinkin kun yrityksesi on kiinni. Myös olemassaolevat asiakkaasi saavat helposti kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja tämä saattaa luoda uusia mahdollisuuksia laajentaa myös asiakassuhdetta.

Yrityksen www-palvelua voidaan käyttää tuotetiedon jakamiseen ja ostopäätösten ohjaamiseen, yritys- ja tuotemielikuvan vahvistamiseen, kaupankäyntiin, asiakaspalveluun, asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen, yksilöllisten asiakassuhteiden luomiseen sekä sidosryhmäviestintään. Lisäksi markkinointia ja asiakaspalvelua voidaan hoitaa sähköpostin avulla.

Yrityksen koosta, toimialasta ja muista ominaisuuksista riippuu, miten paljon ja millä eri tavoilla yritys voi hyötyä sähköisestä kaupankäynnistä ja yleensä tietotekniikan ja Internetin käytöstä.

Hyödyt voidaan yleisesti jakaa kolmeen ryhmään:

Kustannusten alentaminen. Kustannuksia voidaan usein säästää sillä, että esitteitä ja käyttöohjeita toimitetaan verkon kautta painatuksen ja postituksen asemesta. Tilausten käsittelyn vaatimaa työtä voi vähentää, jos asiakas voi tehdä tilauksen verkon kautta. Kun tiedot siirretään sähköisesti ja automaattisesti yritykseltä toiselle virheet vähenevät ja useita päällekkäisiä työvaiheita jää pois.

Asiakaspalvelun parantaminen. Verkossa sijaitseva palvelu on asiakkaan käytettävissä silloin kun hän haluaa. Lisäksi yrityksen on helpompaa pitää yllä esimerkiksi tuotetietoja tai tuotteen saatavuustietoja yhdessä sähköisessä paikassa. Tietokantoja hyödyntämällä voidaan lisätä asiakastuntemusta ja palvella asiakasta yksilöllisemmin. Voidaan myös tarjota asiakkaille mahdollisuus lähettää palautetta helposti verkon kautta.

Markkinoiden laajentaminen. Verkon kautta voi edullisesti saavuttaa uusia asiakasryhmiä ja uusia maantieteellisiä alueita sekä laajentaa tuotevalikoimaa. Verkossa olevan tiedon perusteella asiakkaat voivat myös valmistella ostopäätöksiään.

Yritykset ovat käyttäneet verkkoa lähinnä nykyisen toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Monet asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että suurimmat mahdollisuudet piilevät juuri uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa ja hyödyntämisessä.

Uutuudet

Artikkelit

Mikä on VPN?

VPN tulee englanninkielen sanoista Virtual Private Network ja tarkoittaa suomenkielellä virtuaalista erillisverkkoa. Se on verkkoteknologia, joka luo suojatun verkkoyhteyden julkisen verkon tai yksityisen palveluntarjoajan omistaman

Läppäri

Kuinka hyvä on verkkosivustosi?

Kuinka hyvä on verkkosivustosi? Enää ei riitä, että hankit jonkinlaiset kotisivut yrityksellesi. Käytännössä kaikilla yrityksillä on jonkinlaiset verkkosivut ja ehkä myös verkkokauppa, joten mahdollisuus tilata